TIETOSUOJASELOSTE
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Autopistecom Oy
Porintie 240,03620 Karkkila
2. Rekisteristä vastaava henkilö
Sari Könönen Puh.0503621176
3. Rekisterin nimi
Autopistecomin asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen ylläpitämiseen,ostosopimusten toteuttamiseen,mukaan lukien toimitukset,maksujen käsittely sekä mahdollisten palautuksien käsittely.
Käsittelemme asiakkaan tietoja tietosuojalakia noudattaen.Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tässä tie­to­suo­jail­moi­tuk­ses­sa asiakkaalle selostettuihin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
-nimi
-postiosoite,postinumero ja postitoimipaikka
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
6. Tietolähteet
Asiakkaan itse luovuttamat
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuoliselle.Asiakkaan tietoja luovutetaan edelleen ainoastaan toimitussopimusten toteuttamista varten ulkopuoliselle jakeluyritykselle. Asiakkaan tietoja annetaan vain siinä laajuudessa ja sille ajanjaksolle kuin on välttämätöntä kulloisenkin toimeksiannon ja palvelun toteuttamiseen.
8. Tietojen siirto Eu:n ai Etan ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä Eu:n tai Etan ulkopuolelle.
9. Rekisterin yl­lä­pi­to­jär­jes­tel­män suojauksen periaatteet
Henkilötietoja  säilytetään rekisterinpitäjän tietokoneella ,joka on suojattu salasanalla.Paperisena tulosteena olevat henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa jotka on lukittu .Kiinteistössä on tallentava kameravalvonta.Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritetyillä henkilöillä,jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.Tiedot on suojattu teknisesti  palomuurilla ja käyt­tä­jä­oi­keus­toi­min­noil­la.
10. Toimipisteen kameravalvonta
Toimipisteessämme tallennamme kameravalvonnalla omaisuuden suojaamista varten.
Val­von­ta­jär­jes­tel­män tallenteita säilytetään vain niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisena. Tallenteet tuhotaan viimeistään vuoden kuluttua tallennuksen päättymisestä.Yksittäisiä tallenteita voidaan säilyttää pidempi aika,mikäli siihen on erityinen syy ,kuten kanteiden nostaminen tai niihin vastaaminen.
11. Evästeiden käyttö verkkosivuillamme
Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluita.Keräämme tietoa tarjotaksemme käyttäjille paremman käyttökokemuksen ja kehittääksemme sivuston toimivuutta.Tätä verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön seuraaviin tarkoituksiin:
· kerätä tietoa verkkosivuston käytöstä
· verkkosivujen sisällön kohdentaminen ja mainonta ,Goolge ja Facebook , aiempien vierailujen pohjalta.
12. Tarkastusoikeus
Asiakas voi pyytää nähtäville,mitä tietoja hänestä on tallennettu.Pyyntö tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla rekisteristä vastaavalle taholle.Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/tietosuoja
13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Asiakas voi pyytää tietojen korjaamista tai poistamista.Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisteristä vastaavalle taholle.
14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä.